• PLATA TAXEI DE  AUTORIZARE se  va efectua  prin  ordin  de  plată  în contul   A.J.P.I.S.  Timiș,  pentru fiecare cerere şi dosar de autorizare în parte.  Valoarea acesteia este  dublul salariului de bază  minim brut pe ţară garantat în plată la data depunerii dosarului:  de la 1 ianuarie 2019:   4.160 lei   (2.080 lei x 2) 

 

  • Cont  la Trezoreria  Timiș :  RO96TREZ6215032XXX013139
               Cod  Fiscal  A.J.P.I.S.  Timiș :  24732046
  • Atenţie!!! Contul menţionat mai sus nu este destinat pentru efectuarea plăţii debitelor.