ACCESUL LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC

 privind liberul acces la informaţiile de interes public

 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Lista informaţiilor de interes public

  • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
  • Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice
  • Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
  • Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
  •  Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
  • Programele şi strategiile proprii;
  • Lista cuprinzând documentele de interes public;
  • Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
  • Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

Rapoarte de aplicare a Legii nr. 544/2001


FORMULAR ONLINE SOLICITARE INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC


Persoanele responsabile pentru rezolvarea petițiilor și furnizarea de informații de interes public:

Persoana responsabilă pentru rezolvarea petiţiilor  la nivelul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Timiş este D-nul Pantea Călin – Inspector asistent.

 Persoana responsabilă pentru accesul la informațiile de interes public:

D-nul Pantea Călin – Inspector asistent.